Anvendelser

Udover vort brede sortiment af industrielle spændebånd for slanger og ventilations-/udsugningsanlæg er vor specialitet at udvikle og producere kundespecifikke løsninger inden for hele vort forretningsområde.

Hjemmesiden viser forskellige løsninger inden for følgende anvendelsesområder:

- Udsugningsanlæg og pneumatiske transportsystemer

- Udstødningssystemer i varmeanlæg

- Udstyr til farmaceutiske og kemiske anlæg

- Anlæg til levnedsmiddelindustrien

- Tørringsanlæg til plastgranulater

- Pumpeanlæg, skibs- og togmotorer

- Automobilindustrien, turboladere og partikelfiltre til dieselmotorer

- Landbrugsmaskiner

- Vandingssystemer